За нас

Фирма ,,Сунай Джи Ес 89‘‘ е създадена през 1998г. като фирма вносител на професионално кухненско и ресторантско оборудване. В процес на работа, следвайки изискванията и нуждите на клиентите, фирмата разширява своята дейност като започва произвотство и монтаж на професионално кухненско, ресторантско, сладкарско оборудване от неръждаема стомана, като работни плотове, мивки, маси, стелажи, шкафове , аспирации с маслоловителни филтри и много други артикули по желание на клиентите от претприятия на ХВП, хотели, ресторанти, заведения за бързо хранене и много други.

 

 

В екипа на фирмата работят квалифицирани специалисти с възможност качествено, ефективно и в срок да изпълняват все по – нарастващите изисквания на инвеститори и клиенти. Високото качество на изпълнение, комплексните доставки, техническите консултации от проекта до изпълнението и коректното бизнес партньорство помагат на фирмата да се наложи, като професионалист, способен да удовлетвори и най-взискателния вкус.Основните пазарни възможности са в областта на:
Пълен инжинеринг на предлаганото оборудване – от производството, доставката и монтажа,до гаранционното и след гаранционното обслужване.
Фирмата разполага с цех за производство на професионално кухненско оборудване ,с необходимата производствена и транспортна техника,а също така и с необходимата организационна техника за съвременно водене на складовите запаси.

Основна цел на фирмата е производство, монтаж и сервиз на професионално кухненско, барово и ресторантско оборудване , съответстващо на изискванията на клиентите и удовлетворяващи очакванията им. Основен фактор в работата на фирмата е качеството на нейните изделия, но не само като технически показател на продукцията, а като характерен показател на целия организационен процес. Стабилно качество може да се получи само чрез единомислието, сътрудничеството и общата воля на всички служители.
Тези изисквания могат да бъдат удовлетворени само ако има изградена система за управление на качеството, в центъра на която стои клиентът и която е близка и ясна за всички, свързани с нея.